Plastické písmo z XPS (tvrzený polystyren)

Označíme Vaší prodejnu plastickým nápisem dle požadavku. Reklamní štíty z tvrzeného polystyrenu (XPS) různých tlouštěk 20 - 50 mm včetně barevné povrchové úpravy. 

Montáž plastických nápisů se provádí přímo na fasádu objektu přilepení nebo u většíchtlouštěk přilepením vč. nasazením na hřebové trny pro zajištění pevnostiuchycení lepeného spoje.

Cena nápisů se stanovuje individuálně na základěgrafického návrhu a z toho vyplívající spotřeby materiálu a času výroby.